نمایش مده آ ۲۰ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد تئاترشهر - سالن قشقایی جزییات برنامه
انتخاب سانس
2 انتخاب جایگاه
3 انتخاب صندلی
4 رزرو موقت
5 پرداخت
6 دریافت بلیت
لطفا روز مورد نظر خود را انتخاب نمایید. یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ پنجشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ جمعه ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
لطفا سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید. ۲۰:۴۵ ۲۰:۴۵ ۲۰:۴۵ ۲۰:۴۵ ۲۰:۴۵ ۲۰:۴۵
لطفا جایگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
قیمت هر صندلی
20000 تومان
تعداد صندلی های باقی مانده عدد میباشد
لطفا صندلی های مورد نظر خود را انتخاب کنید.
قابل خرید فروخته شده رزرو موقت انتخاب شما
با آغاز روند خرید بلیت، به مدت پانزده دقیقه بلیت‌ها رزرو موقت شده و با پرداخت بهای آن‌ها، نهایی می‌گردند.
از کارت *هر* بانک که رمز اینترنتی (رمز دوم) آن را فعال نموده باشید می‌توانید بهره ببرید.
شماره تماس :

خرید

بازگشت نمایش مده آ
مهلت پایان رزرو صندلی های شما 10:00
تئاترشهر - سالن قشقایی
سانس تاریخ
هزینه قابل پرداخت : تومان
اعمال کد وارد شده اشتباه است
پرداخت
شما با شماره در حال خرید هستید