۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ خرداد تئاتر هامون خرید بلیت

- برنده تندیس بهترین نمایشنامه از سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر