۲۲ اردیبهشت تا ۲۷ خرداد ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی خرید بلیت
اتی ین و مادلن در آستانه‌ی جدایی هستند و باید برای خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنند مستاجر جدیدی پیدا کنند. ورود افرادی که متقاضی اجاره‌ی خانه هستند، زمینه ساز داستان‌های «تراس» است.