۱۸ تیر تا ۵ مرداد فرهنگسرای زعفرانیه خرید بلیت

موسسه اوج فرهنگ مهر برگزار می کند:


اجرای کیوان میرهادی


شنبه ۵ مرداد ماه ساعت ۲۱


محل برگزاری:


 زعفرانیه – خ اعجازی (آصف) – بالاتر از میدان اعجازی – روبروی کوچه زنبق – داخل پارک ریحانه