۲۳ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد ایرانشهر - سالن استاد سمندریان خرید بلیت