۸ خرداد تا ۲۰ خرداد عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲ خرید بلیت

 * دیدن این نمایش برای افراد زیر ۱۲ سال توصیه نمی شود *