۲۳ اردیبهشت تا ۱ خرداد خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱) خرید بلیت
پدر خانواده فوت می‌کند و بعد از مراسم چهلم فرزندان او درصدد تقسیم ارثیه برمی‌آیند در این مرحله اتفاقاتی به وجود می‌آید که نکات مبهم و ناخوشایندی را برملا می‌کند.