#بی_برنامه_نمونید
همه کنسرت تئاتر همایش
راک پاپ سنتی نواحی کلاسیک تلفیقی کودک الکترونیک نمایش عروسکی کمدی تراژدی اجتماعی
برنامه ای جهت نمایش وجود ندارد
︎ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی ۲۲ اردیبهشت تا ۲۷ خرداد
نمایش تراس خرید بلیط
︎عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱ ۱۸ اردیبهشت تا ۱ خرداد
نمایش جنین جن زده خرید بلیط
︎خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱) ۲۳ اردیبهشت تا ۱ خرداد
نمایش شالی برای پاییز خرید بلیط
︎ایرانشهر - سالن استاد سمندریان ۲۳ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد
نمایش مار بازی خرید بلیط
︎عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲ ۸ خرداد تا ۲۰ خرداد
نمایش دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟ خرید بلیط
︎تئاترشهر - سالن قشقایی ۲۰ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد
نمایش مده آ خرید بلیط
۶ تیر
کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان) خرید بلیط
︎تئاتر هامون ۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ خرداد
نمایش پروانه الجزایری خرید بلیط
︎خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی ۱۸ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد
نمایش ادامه دارد خرید بلیط
︎کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سالن سینما و تئاتر) ۵ اردیبهشت تا ۱ خرداد
نمایش شاپرک خانوم خرید بلیط
︎عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲ ۱۰ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت
نمایش مارگاک خرید بلیط
︎مکتب تهران ۳۱ اردیبهشت
فیلم‌تیاتر تک سلولی ها خرید بلیط
︎عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲ ۱۵ اردیبهشت تا ۳۰ اردیبهشت
نمایش بیا جلوتر خرید بلیط